O ovom projektu

PickTaste je nekomercijalni projekat, kreiran od strane tima entuzijasta koji želi da promoviše zdravu hranu.

Misija projekta PickTaste je da svakome obezbedi pristup informacijama za donošenje zdravih odluka.

Želite li da pomognete u promociji pokreta zdrave ishrane i našem projektu?


E-mail: mypicktaste@gmail.com

Ovo je naš primarni kanal za kontakt sa klijentima.

Redovno proveravamo naš e-mail i blagovremeno odgovaramo na primljene poruke.